تماس با ما

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                    آدرس: اتوبان آزادگان ، بعد از استادیوم شهید کاظمی ، ۷۰ متر جلوتر ، لاین کندرو ،کانکس شهر

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                     تلفن : 02133616075

 

                                                                                                                                                                   اسدیان:09125994615