بزرگترین کارخانه‌ پالت سازی تمام اتوماتیک کشور افتتاح شد
1401/06/21 - 2984 - 0 - سایت اریاپالت

محمد علی نجفی صبح امروز با حضور در ناحیه‌ صنعتی خاله سرا تالش بزرگترین کارخانه‌ پالت سازی تمام اتوماتیک کشور را افتتاح کرد..