افتتاح بزرگترین کارخانه‌ی پالت سازی تمام اتوماتیک کشور در تالش
1401/06/21 - 2422 - 0 - سایت اریاپالت

استاندار گیلان صبح امروز با حضور در ناحیه‌ی صنعتی خاله سرا تالش بزرگترین کارخانه‌ی پالت سازی تمام اتوماتیک کشور را افتتاح کرد..